Om hulp vragen

Om Hulp vragen


Groeien in het leven : is dat niet iets wat wij allen wensen? Het lijkt vaak zo moeilijk; en toch: het is eenvoudig. Voor groei kan ik kiezen, daar kun jij voor kiezen… kun je het geloven?

Je kent het wel: zo vaak zijn er dingen waar wij als mensen tegenop zien: dan gaat het vaak over alledaagse dingen. Een lange werkdag met veel vergaderingen; een rit naar het centrum van een drukke stad; een gesprek waarbij van mij gevraagd wordt dat ik moet opkomen voor mezelf. Die afspraak met iemand die me niet ligt.
Of dat spannend gesprek waarin ik aan moet geven waar ik het niet met die ander eens bent.
Óf dat lang uitgestelde moment waarop het me duidelijk is geworden dat nu de tijd is aangebroken om mijn grenzen aan te geven, wil ik eerlijk blijven naar mezelf én naar die ander.

Het zijn allen levensmomenten die we moeilijk vinden en vaak, zo verging het mij tenminste, voor ons uit schuiven.
De tekst die op een dag tot me kwam en die een nieuwe werking in gang zette luidde als volgt:
Zoek elke dag één of andere overwinning, want geestelijke groei heeft dat nodig. Wanneer je voorwaarts gaat zul je steeds weer geconfronteerd worden met een situatie die overwonnen moet worden, of één of ander obstakel dat uit de weg geruimd moet worden. Zo ga je voorwaarts; overwinnende en om te overwinnen.

Het was ook het moment waarop ik, als een kind dat zijn eerste waggelende stappen zet op een nieuw pad, begon in te zien dat ik kon kiezen voor groei.
Als ik ergens tegenop zie, dan vind ik het heerlijk om deze tekst naar boven te halen en op zoek te gaan naar de vreugde om net het tegenovergestelde te doen van wat mijn kleine persoonlijkheid wil.
Maar hoe vind ik die overwinning? Met vallen en opstaan heb ik hier een antwoord op ontvangen waarvan ik nú zeker weet dat het werkt:
Het fundament waar alles op stoelt is: ‘hulp vragen’. Aan wie vraag ik hulp? Aan datgene wat aan de ene kant boven mijn kleine zelf uitstijgt, maar waar ik toch deel van ben. Ook hier weer: je kunt het God noemen, of… het Grote Zelf… of .. je intuïtie.

Zolang ik op mijn eigen kleine ik bleef bouwen en vertrouwen lukte het me niet. Maar elke zogenaamde ‘schijnbare mislukking’ bracht me dichter naar een nieuwe zekerheid: het antwoord vond ik in het prachtige inzichtrijke boek: ‘De Cursus in Wonderen’: daar kwam ik op een gegeven moment de volgende woorden tegen: jouw succes hangt af van je overtuiging dat je slagen zal. Je dient er echter zeker van te zijn dat je welslagen niet van jouw afkomstig is, maar dat het je gegeven zal worden op elk moment, op elke plaats en in elke omstandigheid wanneer je daarom vraagt. Er zijn momenten dat je zekerheid zal wankelen en zodra dit gebeurt zul jij je vroegere pogingen hervatten je alleen op jezelf te verlaten; vergeet niet dat dit magie is en magie is een armzalig surrogaat voor ware hulp: het is niet genoeg van Gods leraar omdat het niet genoeg is voor Gods Zoon.”

Daarbij zullen de ‘mislukkingen’ mij ook steeds meer voeren naar het moment waarop ik me ga verheugen in mijn zwakheid.
Daarom wil ik jou nu simpelweg vragen: zit je in een situatie waarin je het moeilijk hebt en waarvan je het gevoel hebt dat je er niet uit komt?

Zes woorden wil ik je tot slot voorleggen: Heb je al om Hulp gevraagd??